สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ที่หอประชุมโรงเรียนครบุรี พระครูพิศาลปัญโญภาส เจ้าอาวาสวัดวะภูแก้ว เจ้าคณะอำเภอคง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายมนูญ ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้ชื่อโครงการ “93 ปี สอบธรรมศึกษา เทคโนโลยีก้าวไกล ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม” โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโทและชั้นเอก จำนวน 426 คน (คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรูปขยาย)

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this