สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 ที่หอประชุมโรงเรียนครบุรี นายมนูญ ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้ชื่อ “โครงการสอบธรรมศึกษา พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม” โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโทและชั้นเอก (คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรูปขยาย)

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this