ส.ค.ส. ปีใหม่ 2559

โรงเรียนครบุรีจัดกิจกรรมมอบความสุขรับปีใหม่ 2559 แก่คณะนักเรียน เมื่อวันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การแสดงของนักเรียน ครู กิจกรรมทางภาษาอังกฤษและการมอบโชครางวัลมากมาย

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this