อบจ. นม. ติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนาโควิด-19 ในโรงเรียนครบุรี

เมื่อวันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 นายไตรรงค์ คัมภีร์พงศ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุขและนักวิชาการศึกษา ได้ออกติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนาโควิด-19 ในโรงเรียนครบุรีเพื่อประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่จะถึงนี้

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this