อบจ. โคราช ออกติดตามมาตรการโควิด ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและคณะเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนครบุรีครั้งที่ 3 เพื่อติดตามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการการคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาโควิด-19 ในโรงเรียน อันจะสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนมากยิ่งขึ้น

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this