อบรมการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA)

เมื่อวันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายมนูญ ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี ได้เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้ประกอบในการเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนวิทยฐานะ และการคงสภาพวิทยฐานะ โดยมี ผศ. ดร.สุวัฒน์ ผาบจันดา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นวิทยากร (คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรูปขยาย)

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this