อบรมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ระยะที่ 4 รุ่นที่ 5

เมื่อวันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน “กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ระยะที่ 4” รุ่นที่ 5 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 220 คน ณ โรงเรียนครบุรี โดยมีนางนงลักษณ์ บุญวาสนา สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายมนูญ ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี นางบุญสุดา แก้วกระจาย หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นางสาวกิรษา คลองโป่งเกตุวรา หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานประจำ อำเภอครบุรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากหน่วยงานราชการและเอกชนต่าง ๆ มาอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเป็นอย่างดี ได้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณปทุม ไฟร์ และบริษัท ฮอนด้าเกริกไกร จำกัด
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1KMGSoP4rLVx61VxyL4ZNoEoDre-Nix3x?usp=sharing

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this