อบรมขับขี่ปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรครบุรีได้เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์บนถนนสาธารณะอย่างปลอดภัยแก่นักเรียนทีโรงเรียนครบุรี่เดินทางไปและกลับโรงเรียนด้วยรถจักรยานยนต์ เมื่อวันที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this