อบรมคณะกรรมการสภานักเรียน

งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน จัดอบรมคณะกรรมการสภานักเรียน เมื่อวันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี เพื่อให้นักเรียนมีความรัก สามัคคีและสามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีทีมงานจาก KR Entertain ซึ่งนำโดยนายพนม รอดสันเทียะ เป็นคณะวิทยากร คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this