อบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตกที่โรงแรมสีมาธานี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปรับการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก เมื่อวันที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาและทัศนศึกษามหาวิหารหลวงพ่อโตพรหมรังสี อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมของชนชาติที่เป็นเจ้าของภาษา ตลอดจนสามารถนำประสบการณ์ไปปรับใช้ในชีวิตจริงในอนาคตต่อไปได้

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this