อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ปี 2533

กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปี 2533 ณ ฝายประชาอาสา ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this