อำเภอครบุรีได้ขอใช้หอประชุมโรงเรียนครบุรีเป็นสถานที่ตรวจคัดกรองโรคไวรัสโคโรนาโควิด-19

ระหว่างวันที่ 16 – 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 อำเภอครบุรีได้ขอใช้หอประชุมโรงเรียนครบุรีเป็นสถานที่จุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19 สำหรับประชาชนในเขตอำเภอครบุรี โดยโรงเรียนครบุรีได้คำนึงถึงความปลอดภัยของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นสำคัญ

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this