ฮีโร่เหรียญทองเอเชี่ยนเกมส์เยี่ยมโรงเรียน

สิบเอกมานะ สอนกระโทก (ยศในขณะนั้น) นักกีฬาเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 ประเภทกีฬาการขี่ม้าข้ามเครื่องกีดขวาง ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนครบุรี ได้มาเยี่ยมและพบปะกับครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรี เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2541

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this