เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

โรงเรียนครบุรีได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ บริเวณอาคารโดม ลานเพลินตะแบก-ราชพฤกษ์ โดยมีนายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยนายกมล อัครเมธีกุล นายกเทศมนตรีตำบลแชะ นายชยุต พงศ์ธนทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนครบุรี คณะครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this