เด็กครบุรีสอบผ่าน AFS. 2 คน

นักเรียนโรงเรียนครบุรีผ่านการสอบคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ (AFS) โครงการระยะ 1 ปี รุ่นที่ 58 (พ.ศ.2562-2563) จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวกมลชนก  ยิ้มดี ชั้น ม.5/1 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และนายทศพล  ศรีสุข ชั้น ม.4/4 ประเทศสาธารรัฐเปรู

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this