แนะนำครูชาวต่างชาติ

IMG_2995_resizeโรงเรียนครบุรีได้จัดหาครูชาวต่างชาติเพื่อจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 4 คน ได้แก่ Miss Miss Vanessa   Birdwell จากประเทศสหรัฐอเมริกา Miss Rusette  Magnaye จากประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ Miss Danielle Andreq De Klerk จากประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และ Mr. Phanit  Loun จากประเทศกัมพูชา

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this