แสดงตำนาน “ท้าวปาจิต นางอรพิม” ที่จังหวัดนครราชสีมา

นักเรียนโรงเรียนครบุรีได้รับเกียรติให้แสดงตำนาน “ท้าวปาจิต นางอรพิม” ในงาน “ด๊ะดาดของดี” ที่หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this