โรงเรียนครบุรีจัดโครงการ “วันเปิดโลกอาเซียน” อย่างยิ่งใหญ่

โรงเรียนครบุรีจัดโครงการ “วันเปิดโลกอาเซียน” อย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนครบุรี เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน และสามารถดำเนินชีวิตตรงตามคุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ โดยมีนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในอำเภอครบุรีและอำเภอใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมชมงานกว่า 2,600 คน สำหรับกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น ได้แก่ การจัดแสดงนิทรรศการและแสดงศิลปวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแสดงนาฏศิลป์ของประเทศต่าง จำนวน 10 ชาติ การแสดงดนตรีลูกทุ่ง การจัดแสดงนิทรรศการและศิลปวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน การแข่งขันเกมส์อาเซียน การแข่งขันกีฬาลูกข่าง การแสดงเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ การจัดแสดงโดมท้องฟ้าจำลอง การจัดฉายภาพยนตร์ 3 มิติ การจัดแสดงของเล่นทางวิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ การประกวดเทพีอาเซียน การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่งจากชมรมเครื่องบินเล็ก My Hobby สนามบินเล็ก My Hobby โคราช ที่จัดการแสดงเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา ที่ร่วมจัดแสดงแสดงโดมท้องฟ้าจำลอง การจัดฉายภาพยนตร์ 3 มิติ และการจัดแสดงของเล่นทางวิทยาศาสตร์

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this