โรงเรียนครบุรียังติดลำดับต้น ๆ ของโคราช โอเน็ต ม.6 ปี 57

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนครบุรียังคงรักษามาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) โดยมีชื่อติดลำดับที่ต้น ๆ ของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 122 โรง จากการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยอันดับ 1 ยังคงเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา เช่นเดิม เนื่องจากเป็นโรงเรียนแบบพิเศษ มีการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับหัวกะทิจากอำเภอต่าง ๆ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนแบบเข้มข้น อย่างต่อเนื่อง ส่วนลำดับรอง ๆ ลงมาเป็นไปตามคาดหมาย คือโรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนมารีย์วิทยาและโรงเรียนบุญวัฒนา ที่ยังคงรักษาอันดับเดิมได้อย่างเหนียวแน่น และที่เป็นโรงเรียนม้ามืด ได้แก่ โรงเรียนมัธยมบึงปรือ โรงเรียนตะวันชัยและโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา โดยสามารถสอดแทรกมาติดอันดับ TOP TEN ของจังหวัดได้อย่างน่าแปลกใจ ส่งผลให้อันดับของโรงเรียนปากช่อง โรงเรียนพิมายวิทยา โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์และโรงเรียนครบุรี ร่วงลงมาอยู่ที่ 9-12 ตามลำดับ

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this