โรงเรียนครบุรียังรั้งอันดับ 2 คะแนน O-Net ชั้น ม. 6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน อบจ. นครราชสีมา

โรงเรียนครบุรียังคงรักษามาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 เหมือนเช่นทุก ๆ ปีที่ผ่านมา โดยมีคะแนนรวมสูงสุดเป็นอันดับที่ 2 ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 58 โรงด้วยกัน โดยอันดับที่ 1 ยังคงเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา เช่นเดิม เนื่องจากเป็นโรงเรียนแบบพิเศษ มีการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับหัวกะทิจากอำเภอต่าง ๆ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนแบบเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this