โรงเรียนครบุรีร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.00 น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรี ได้ร่วมเดินขบวนภายในเขตเทศบาลตำบลแชะเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ในอำเภอครบุรี ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรครบุรี เทศบาลตำบลแชะ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอครบุรี ที่ทำการปกครองอำเภอครบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม โรงเรียนครบุรีวิทยา โรงเรียนบ้านแชะ และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอครบุรี พร้อมด้วยกลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ โดยมีนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอครบุรี เป็นประธานและได้ร่วมเดินขบวนในครั้งนี้ด้วย สำหรับการร่วมเดินขบวนรณรงค์ให้ประชาชนร่วมออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติมครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดยครั้งแรกนั้น ได้มีการร่วมเดินขบวนรณรงค์ให้ประชาชนร่วมออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติมไปเมื่อวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559  

บันทึก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this