โรงเรียนครบุรีได้สนับสนุนวงโยธวาทิตและการแสดงดนตรีลูกทุ่ง “วงราชพฤกษ์” ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

โรงเรียนครบุรีได้ให้การสนับสนุนวงโยธวาทิตและการแสดงดนตรีลูกทุ่ง “วงราชพฤกษ์” แก่เทศบาลตำบลแชะ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ วัดสมุทรการ (แชะ) เมื่อวันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this