โรงเรียนวัดวังน้ำได้มาศึกษาดูงานโรงเรียนครบุรี

เมื่อวันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนวัดวังน้ำ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้มาศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนครบุรี

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this