โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยาได้มาศึกษาดูงานโรงเรียนครบุรี

เมื่อวันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้มาศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนครบุรี

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this