โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ได้มาศึกษาดูโรงเรียนครบุรี

เมื่อวันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ได้มาศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนครบุรี

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this