ดาวน์โหลดกิจกรรม “วันเปิดโลกอาเซียน”

 

ใบสมัครและแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 application form
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 water rocket challenge
เกณฑ์การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ หน้า 1 หน้า 2 speech
เกณฑ์การตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ภาษาไทย) Asean Quiz_Thai
เกณฑ์การตัดสินการแข่งขัน ASEAN Quiz Asean Quiz
เกณฑ์การประกวดวาดภาพเกี่ยวกับอาเซียน (แก้ไข) หน้า 1 หน้า 2

 

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this