ไอเดียเจิดจรัส นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานการประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิลในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565 ด้วยเศษวัสดุเหลือใช้ได้อย่างสวยงาม

ไอเดียเจิดจรัส นักเรียนโรงเรียนครบุรีนำเศษวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์ผลงานการประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิลในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนครบุรี ได้อย่างสวยงาม กลมกลืนและน่าสนใจ โดยเศษวัสดุเหลือใช้นี้สามารถหาได้ง่ายตามบ้านเรือนหรือโรงเรียน เช่น ถุงพลาสติก กระสอบป่าน กระดาษหนังสือพิมพ์ เศษกระดาษ สแลนกันแดด แผ่นซีดี ฝาขวดน้ำดื่ม และหลอดกาแฟ เป็นต้น

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this