ฝึกซ้อมแปรอักษรเพื่อถวายความอาลัยในหลวง รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 โรงเรียนครบุรีได้จัดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นบางส่วน จำนวน 562 คน ฝึกซ้อมแปรอักษรเพื่อถวายความอาลัยในหลวง รัชกาลที่ 9 สำหรับกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นร่วมกับประชาชนชาวอำเภอครบุรีในช่วงบ่ายของวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอครบุรี

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this