ยินดีกับคุณครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น

โรงเรียนครบุรีขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น จำนวน 2 ราย ได้แก่ ครูจุไรรัตน์ ปรากฎมาก วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และครูชำนาญ ชุ่มผักแว่น วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

a_krunoi5_resize chamnan2_resize
ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this