กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 นายวิจิตร  กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรี ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนได้ทราบชีวประวัติและวรรณกรรมของสุนทรภู่ และมีความภาคภูมิใจในความสามารถของกวีเอกของโลก ตลอดจนมีความสามารถในการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้แก่ พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณท่านสุนทรภู่ การแสดงเปิดตัวละครจากเรื่อง “พระอภัยมณี” การแสดงละคร เรื่อง “อิเหนา” ตอน “บุษบาเสี่ยงเทียน” การประกวดจัดป้ายนิเทศ การเดินแบบการแต่งกายผ้าไทยและผ้าทอครบุรี การประกวดร้องเพลงในวรรณคดีไทย และผลงานการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน เป็นต้น

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this