พิธีมุทิตาจิตแด่ครูและบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2566

เมื่อวันที่ 18เดือนกันยายน พ.ศ. 2566โรงเรียนครบุรีได้จัดพิธีมุทิตาจิตอย่างสมเกียรติแด่ครูและบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2566 ได้แก่ นายประยงค์ ขอวางกลางรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี นางสุกัญญา จันทะบาลครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และนายธวัชชัย ลาภกระโทกพนักงานขับรถโรงเรียนครบุรี
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://bit.ly/3PHaTXt

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this