โรงเรียน อบจ. โคราช เขตครบุรี จัดอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เมื่อวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในเขตอำเภอครบุรี ประกอบด้วย โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคมและโรงเรียนครบุรี จัดพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 13 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ วัดสมุทรการ (แชะ) พิธีอุปสมบทนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558  โดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอุปสมบทรวมทั้งสิ้น 1,250 รูป และจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันพุธที่  2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this