กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้น ม. 3 และ ม. 6

โรงเรียนครบุรีจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this