ประชุมผู้ปกครองของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายธนดล ชัยยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลแชะ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนครบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองของนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีและร่วมดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลอดจนหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีผู้ปกครองนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมกันเป็นจำนวนมาก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this