ข่าวกิจกรรมปี 2563

เมื่อวันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ได้ทำประชาพิจารณ์โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 224 ตอนพะโค–หนองสนวน กม. 62+600 – กม. 63+882 (หน้าโรงเรียนครบุรี) ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 25,000,000 บาท ใช้เวลาการก่อสร้างประมาณ 150 วัน เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็วให้แก่ผู้ใช้ทาง และลดอบัติเหตุ โดยมีผู้ที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประมาณ 250 คน

เมื่อวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 พันเอกยุทธศักดิ์ ปานแสงขำ รองเสนาธิการ กอ.รมน.กองทัพภาคที่ 2 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเยาวชนประชาธิปไตยตามโครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ซึ่งจัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 2 (กอ.รมน.ภาค 2) โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับการอบรม จำนวน 250 คน และมีเจ้าหน้าที่ทหารจาก กอ.รมน.ภาค 2 จำนวน 5 นาย เป็นวิทยากร

คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียนและแม่ค้าโรงเรียนครบุรีร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงกลางเมืองนครราชสีมา ผ่านบัญชี “ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเทอร์มินอล 21 โดยจังหวัดนครราชสีมา” จำนวน 12,003.25 บาท พร้อมกันนี้ คณะครูได้ร่วมแต่งกายไว้ทุกข์เพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตและเจ้าหน้าที่ที่ได้เสียสละชีวิตจากเหตุการณ์อันเศร้าสลดในครั้งนี้ด้วย

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this