ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรีได้ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษากับเทศบาลตำบลแชะและโรงเรียนต่าง ๆ เนื่องในวันเข้าพรรษาเพื่อนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดสมุทรการ (แชะ)
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ https://drive.google.com/drive/folders/1RGDMAZez0TH43FLUdzUs78I_1qIi21DW

การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนภายใน ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายชูวิทย์ อินทรักษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนครบุรี ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนภายใน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนครบุรี โดยมีนายออน กาจกระโทก อดีตสมาชิกวุฒิสภา นางนงลักษณ์ บุญวาสนา สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอครบุรี เขต 1 นายชยุต พงศ์ธนทรัพย์ อดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอครบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนครบุรี เข้าร่วมในกิจกรรม
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1ifU7L4POvtny8uglt71GL0YWja7Z9g8v?usp=sharing

นักเรียนโรงเรียนครบุรีร่วมแสดงดนตรีซิมโฟนีออร์เคสตราต้อนรับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 คณะนักเรียนของโรงเรียนครบุรีได้มีโอกาสแสดงดนตรีซิมโฟนีออร์เคสตราร่วมกับคณะนักเรียนจากโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการต้อนรับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Digital Korat: The Future Starts now – โคราช มหานครดิจิทัลแห่งอนาคต” ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวชื่นชมการแสดงต้อนรับของวงซิมโฟนีออร์เคสตราดังกล่าวผ่านทางแอปพลิเคชั่น X ด้วย

สืบสานงานศิลป์ ถิ่นเพลงโคราช

เมื่อวันที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรม “สืบสานงานศิลป์ ถิ่นเพลงโคราช” แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 – 5/7 เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาวนครราชสีมา และร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานเอกลักษณ์ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยมีครูเพลงโคราชผู้มีชื่อเสียงของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นายบุญสม สังข์สุข (บุญสม กำปัง) อุปนายกศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้ และที่ปรึกษาสมาคมหมอเพลงโคราช และนางสาวลำไย พาณิชญ์ (ลำไย หนองม่วง) หมอเพลงโคราชที่ได้รับรางวัล “ผู้มีผลงานดีเด่น วัฒนธรรมสัมพันธ์” สาขาศิลปกรรม ปี 2559 เพลงโคราช ซึ่งมอบโดยสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความ

กิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมย้อนรอยอาหารไทยในวรรณคดี

เมื่อวันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมย้อนรอยอาหารไทยในวรรณคดี ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ พิธีบวงสรวงพระสุนทรโวหาร (ภู่) การแสดงเปิดตัวละครและจินตลีลาจากวรรณคดีเรื่อง “พระอภัยมณี” การแสดงนิทรรศการประวัติของพระสุนทรโวหาร (ภู่) การแสดงอาหารในวรรณคดีไทย และเกมต่าง ๆ เป็นต้น

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อวันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 นายไพโรจน์ ปานสาคร ปลัดอาวุโสอำเภอครบุรี ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด” เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา” ร่วมกับ พ.ต.อ. นพดล ช่วยบุญ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรครบุรี และคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรี เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนได้รับรู้ถึงปัญหาและพิษภัยของสารเสพติด รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การให้ความรู้ด้านสุขภาพและยาเสพติดโดยคณะวิทยากรจากชมรมทูบี นัมเบอร์ วัน เอี่ยมเฮง การประกวดวาดภาพต่อต้านยาเสพติด และการแสดงของนักเรียนชมรมทูบี นัมเบอร์ วัน โรงเรียนครบุรี เป็นต้น

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (Self-Assessment Report: SAR) ประจำปีการศึกษา 2566

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (Self-Assessment Report: SAR) ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ดาวน์โหลดที่นี่

อบรมการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อวันที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนครบุรี จำนวน 100 คน ได้เข้ารับการอบรมการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ อันจะเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีและเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมต่อไป โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 เป็นวิทยากร
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1PkRHvGtRsNX6t2Ukd5RADUOWRObBJpRt?usp=sharing