การแสดงดนตรีลูกทุ่งและการประกวดนางนพมาศในงานลอยกระทง ปี 2558

การแสดงดนตรีลูกทุ่ง “วงราชพฤกษ์” ของโรงเรียนครบุรี และการประกวดนางนพมาศในงานลอยกระทง ประจำปี 2558 ณ วัดสมุทรการ (แชะ) เมื่อวันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this