กิจกรรมวันปิยมหาราช

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 นายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี ได้นำข้าราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้าและประชาชนในอำเภอครบุรีถวายราชสดุดีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
ในการนี้ นายมนูญ ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี ได้วางพวงมาลาในนามโรงเรียนครบุรี โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this