กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย และส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก สนุกกับการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ มีความกล้าแสดงออก รวมทั้งสามารถนำประสบการณ์ตรงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ พิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การประกวดซุ้มความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันเกมวิทยาศาสตร์ การประกวดจัดสวนถาด การประกวดหุ่นยนต์กล่อง การแข่งขันรถพลังยาง และการประกวด Miss and Mr. Recycled Fashion Model เป็นต้น

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this