ครูและนักเรียนพร้อมใจกันแต่งชุดไทยพื้นเมืองในกิจกรรมวันสุนทรภู่

เมื่อวันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา พร้อมใจกันแต่งชุดไทยพื้นเมืองในกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในผ้าพื้นเมืองอัน เป็นเอกลักษณ์ถิ่นของตนเองที่สะท้อนผ่านออกมาทางลวดลายของผืนผ้า รวมทั้งยังเป็นการร่วมเชิดชูและช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทยอีกด้วย สำหรับผ้าไทยที่นักเรียนนำมาสวมใส่นั้น โรงเรียนได้กำชับให้นักเรียนเน้นเรื่องการประหยัด แต่มีความสวยงาม และสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น โดยอาจจะขอยืมผ้าไทยของแม่ ป้า หรือญาติ ๆ มาสวมใส่ก็ได้

Invalid Displayed Gallery

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this