ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมาติดตามนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์-น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 นางสินีนาฏ ทองสุข รองประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ แก่นางสาวศุทธินี ใสสะรัง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ซึ่งเป็นนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์-น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อติดตามและดูแลทุกข์สุขของนักเรียน อันจะเป็นผลให้นักเรียนผู้ได้รับทุนรู้สึกอบอุ่น ไม่โดดเดี่ยว เป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และสกัดกั้นต้นเหตุแห่งปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนผู้ด้อยประสบการณ์ชีวิตได้อย่างดีที่สุด โดยมีนายมนูญ ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรีและคณะครูโรงเรียนครบุรี นายชัยศิริ ชุมแสง ปลัดอำเภอครบุรี นางนงลักษณ์  บุญวาสนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอครบุรี เขต 1 และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ร่วมให้การต้อนรับ

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this