นายก อบจ.นม. เปิดกีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา “KORAT PAO SPORT GAMES 2023” ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ. นม. นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ. นม. นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ. นม. สมาชิกสภา อบจ. นม. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารส่วนราชการ ตลอดจนผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมชมพิธีเปิดกันเป็นจำนวนมาก ดูภาพทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1M4zbRyM0ox2RVlXgXyBuXzRIU3ojSN2H?usp=sharing

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this