ประมวลข่าวกิจกรรม

Developpers_Icons_087เดือนพฤษภาคม 2558

Developpers_Icons_063ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรครบุรี และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ แก่นักเรียนตามโครงการครู 5 นาที วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 (คลิกที่นี่)

Developpers_Icons_063โรงเรียนครบุรีได้จัดหาครูชาวต่างชาติเพื่อจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 4 คน (คลิกที่นี่)

Developpers_Icons_063ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนจัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียน เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีและร่วมดูแลช่วยเหลือนักเรียน วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 (คลิกที่นี่)

Developpers_Icons_063กิจกรรมปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนชั้น ม.1 และชั้น ม. 4 ในวันที่ 8-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 (คลิกที่นี่)

Developpers_Icons_087เดือนมีนาคม 2558

Developpers_Icons_063ประมวลภาพพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 (คลิกที่นี่)

Developpers_Icons_087เดือนกุมภาพันธ์ 2558
Developpers_Icons_063งานแนะแนวจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนชั้น ม. 3 และ ม. 6 ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

Developpers_Icons_063คณะนักเรียนชั้น ม.3 และชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2557 ร่วมบริจาคเก้าอี้ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำนวน 427 ตัว มูลค่า 106,750 บาท แก่โรงเรียนครบุรีในโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษา

Developpers_Icons_063ประมวลภาพพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อบต. สัมพันธ์ ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

Developpers_Icons_063กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมวันตรุษจีน เมื่อวันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

Developpers_Icons_063ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียนเมื่อวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

Developpers_Icons_063กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวิพิธทัศนา ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

Developpers_Icons_063คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนครบุรีร่วมขบวนแห่เทศน์มหาชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 กับเทศบาลตำบลแชะ เมื่อวันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

Developpers_Icons_087เดือนมกราคม 2558

Developpers_Icons_063โรงเรียนครบุรีนำคณะลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชัยปิติ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี วันที่ 7-9 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558

Developpers_Icons_063กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปรับการอบรมมารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก เมื่อวันที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

Developpers_Icons_063โรงเรียนครบุรีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 19 – 24 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558

Developpers_Icons_063โรงเรียนครบุรีนำคณะลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายหัตถวุฒิ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี วันที่ 14-16 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558

Developpers_Icons_063โรงเรียนครบุรีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่่ 2 วันที่ 26 – 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558

Developpers_Icons_063นักเรียนครบุรีคว้ารางวัลการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการหลายรายการ ในงาน สะแกราชฯ นิทรรศ 2015 เปิดโลกวิชาการ งานอาชีพสู่อาเซียน  ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

Developpers_Icons_087เดือนธันวาคม 2558

Developpers_Icons_063โรงเรียนครบุรีจัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 87 พรรษา ในวันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

Developpers_Icons_0633BB นครราชสีมา มอบอินเตอร์เน็ตและ WiFi ให้โรงเรียนครบุรีใช้ฟรี

 

Developpers_Icons_063กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสในที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ 2557

 

Developpers_Icons_063คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนครบุรีมอบของขวัญแก่นักเรียนเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 เมื่อวันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

 

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this