ฝึกซ้อมแปรอักษรเพื่อถวายความอาลัยในหลวง รัชกาลที่ 9

ช่วงเช้าของวันนี้ (27 ตุลาคม 2559) โรงเรียนครบุรีได้จัดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นบางส่วน จำนวน 562 คน ฝึกซ้อมแปรอักษรเพื่อถวายความอาลัยในหลวง รัชกาลที่ 9 อีกครั้ง โดยในวันนี้ โรงเรียนได้จัดนักเรียนเพิ่มขึ้น 200 กว่าคน รวมทั้งได้แก้ไขข้อบกพร่องจากการฝึกซ้อมเมื่อวานนี้ เพื่อให้งานมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สำหรับกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นร่วมกับประชาชนชาวอำเภอครบุรีในช่วงบ่ายของวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอครบุรี

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this