พิธีมุทิตาจิต ผอ.พิชัย ใจเสือ และครูประภาศรี รัตนประยูร

พิธีมุทิตาจิตผู้อำนวยการพิชัย   ใจเสือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี และครูประภาศรี   รัตนประยูร ที่เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์โรงเรียนครบุรี

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this