ม. 6 ทัศนศึกษาที่สวนสนุกดรีมเวิลด์

โรงเรียนครบุรีนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 158 คน ทัศนศึกษาที่สวนสนุกดรีมเวิลด์ อำเภอรังสิต จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 โดยนักเรียนได้เรียนรู้หลักวิทยาศาสตร์ผ่านเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างสนุกสนานและประทับใจ

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this