ร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาและแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียน อบจ. นครราชสีมา ประจำปี 2559 “วันสุดยอดเด็กไทย”

ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาและแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2559 “วันสุดยอดเด็กไทย” ระหว่างวันที่ 14-15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ สนามเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม ในส่วนนิทรรศการของโรงเรียนครบุรี นั้น โรงเรียนได้นำเสนอผลงานที่โดดเด่น 2 เรื่อง คือ ครบุรี : โรงเรียนคุณภาพ เรียนรู้…สู่ความก้าวหน้า และการจัดการเรียนการสอนภาษาเขมร ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this