โรงเรียนครบุรีได้รับรางวัลการแข่งขันสตรีทบาสเกตบอล 3×3 Terminal 21 Korat Mini School 2018

โรงเรียนครบุรีได้รับรางวัลการแข่งขันสตรีทบาสเกตบอล 3×3 Terminal 21 Korat Mini School 2018 ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ณ ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 28-30 เดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศการยิงลูกบาสเก็ตบอลจากครึ่งสนาม ได้แก่ เด็กชายทศพล  เฮากระโทก

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย นักกีฬาประกอบด้วย เด็กชายเมธาสิทธิ์  พรมโกน เด็กชายญาณาธิป  พุฒสุข เด็กชายญาณพัฒน์  พุฒสุข และเด็กชายธนาตย์  จันทร์ด่านกลาง

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง นักกีฬาประกอบด้วย นางสาวอาทิติยากร  ปลั่งกลาง นางสาวปรีญาภรณ์  ศิลา นางสาวพรรณพษา  ห่อมกระโทก และนางสาวรินทร์ฤทัย  โตธนวรสิทธิ์