ปี 2566

รวมภาพมุมสูงโรงเรียนครบุรียามหน้าแล้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2566

เมื่อวันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ร่วมกันบริจาคโลหิตแก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา สภากาชาดไทย ที่ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่มารับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี เป็นประจำทุก 3 เดือน

นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3 โรงเรียนครบุรี เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกับนักศึกษาวิชาทหารจากสถานศึกษาต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 29 เดือนมกราคมถึงวันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ สนามยิงปืนใหญ่รถถัง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนครบุรีนำลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปอยู่ค่ายพักแรม ระหว่างวันที่ 18-20 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ณ พี. เอส. แคมป์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนครบุรีจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เมื่อวันที่ 18-20 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ณ ค่ายศรีสวาท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 225 คน ไปรับการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนครบุรีนำคณะลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายหัตถวุฒิ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 4 – 6 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนครบุรี ร่วมกันมอบของขวัญเกือบ 400 ชิ้นแก่นักเรียนเนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 เมื่อวันที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ ลานอเนกประสงค์

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this