รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report: SAR) ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ดาวน์โหลดภาคผนวก 1
ดาวน์โหลดภาคผนวก 2

อ่านรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report: SAR)

ดูรายงานฯ หน้า 1 – 12
ดูรายงานฯ หน้า 13 – 32
ดูรายงานฯ หน้า 33 – 52
ดูรายงานฯ หน้า 53 – 72
ดูรายงานฯ หน้า 73 – 92
ดูรายงานฯ หน้า 93 – 112
ดูรายงานฯ หน้า 113 – 132
ดูรายงานฯ หน้า 133 – 152
ดูรายงานฯ หน้า 153 – 170


ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this
This entry was posted on 09/04/2019. Bookmark the permalink.